Samen bouwen aan een nieuwe kunst- en cultuurrichting

Gemeente Boxtel bouwt samen met culturele partners en het onderwijs aan een nieuwe kunst- en cultuurrichting. Dit doen wij om het culturele klimaat in Boxtel te versterken. De nieuwe richting moet meebewegen met de eisen van deze tijd, beter aansluiten bij Boxtelse behoeften en ruimte bieden aan vernieuwing. Gemeente Boxtel wil flexibel kunnen inspelen op vernieuwingen en een impuls geven aan een dynamisch cultureel veld. 

Kunst en cultuur is meer dan schilderijen en beeldhouwwerken. Wij willen aansluiten bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Het afgelopen jaar is onderzocht hoe deze aansluiting verbeterd kan worden. Belangrijke pijlers hierin zijn het versterken van cultuureducatie in het Boxtelse onderwijs en het opbouwen van een nieuwe structuur muziekonderwijs. 

Als meewerkend Boxtel willen we niet denken in onmogelijkheden, maar juist in kansen. We zien de kaders minder scherp en geven ruimte door zaken los te laten. Het muziekonderwijs is een goed voorbeeld van deze werkwijze. We kijken naar de vraag en niet zozeer naar het aanbod en werken hierbij samen met lokale partijen. Op deze manier proberen we het muziekonderwijs naar een hoger niveau te tillen. 

Cultuureducatie

In samenwerking met Brede Scholen Boxtel werken wij aan de landelijke regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (CmK). Dit betekent dat cultuureducatie wordt opgenomen in het lesprogramma van scholen en dat leerkrachten de deskundigheid over cultuureducatie vergroten.

Deze samenwerking is driestaps gericht met zowel inschoolse als naschoolse activiteiten, als ook activiteiten bij vereniging of club. 

Facebookpagina

Mensen van Boxtel is een community met foto's en verhalen over de mensen van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Hier stellen inwoners, of mensen die veel betekenen voor de gemeenschap, zich voor.
Bekende, maar ook minder bekende mensen. Bijzondere talenten en ook 'gewone' mensen. Mensen die zichtbaar of juist onzichtbaar veel doen in of voor Boxtel. Maar allemaal mensen met een verhaal.