Winkelcentrum Oosterhof

Winkelcentrum Oosterhof vraagt al langere tijd om een opknapbeurt. Daar zijn de gemeente Boxtel, de ondernemers en de inwoners het over eens. Door allerlei factoren leidde deze eensgezindheid tot voor kort nog niet tot een concreet gedragen plan. Maar het tij is gekeerd. ‘In grote lijnen ligt er nu een plan dat tegemoet komt aan de wensen en eisen van alle betrokken partijen.’ zegt wethouder Eric van den Broek. ‘Dat zorgt voor meer leefbaarheid en kwaliteit in de wijk. Een oplossing was nog nooit zo dichtbij’

‘Wat kan er wel’

In februari 2018 beleefde het traject rondom Oosterhof een herstart. Samen met de projectontwikkelaar, eigenaren en ondernemers van het winkelcentrum werkten wij samen om tot een gedragen plan te komen. Vanuit de positieve grondgedachte ‘wat kan er wel’. Deze aanpak werd door alle betrokkenen als prettig en effectief ervaren. Ook veel adviezen van inwoners zijn overgenomen. ‘Het plan is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar geeft de kaders weer waar alle partijen zich in vinden.’, aldus Van den Broek.

Belangrijke functie in de wijk

Het winkelcentrum heeft een belangrijke functie in de wijk. Daarom kiezen we voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. We gaan daarom voor een upgrading en een lichte uitbreiding. Er komt meer groenvoorziening rondom het winkelcentrum en er komt voldoende parkeergelegenheid. 

Ondertekening koopovereenkomst

In 2019 werken wij aan de verdere uitwerking van het huidige plan. Maandag 17 december 2018 vindt de ondertekening van de koopovereenkomst voor de grond plaats.