Achter den Eijngel

Meer informatie

Woningbouwproject Achter Den Eijngel,

uitvoering door Janssen de Jong Projectontwikkeling 

Contact met John Meeuwese, T. (0411) 655832, over dit woningbouwproject 

Het bestemmingsplan dat de bouw van de nieuwe woonwijk mogelijk maakt komt binnenkort in procedure. Ook gaan Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hazenberg Bouw op zoek naar de toekomstige bewoners. Samen met nieuwe bewoners en de bestaande klankbordgroep vanuit de inwoners van Lennisheuvel werken we het plan verder uit. Zo maken we uiteindelijk de inrichting van de straten, het groen en de exacte woningbouwplannen definitief.

Hoe u het bestemmingsplan kunt raadplegen

Sfeerimpressie

In het plan gaat het alleen over woningbouw met het daarbij behorend openbaar gebied. Daarbij kunt u denken aan wegen, parkeerplaatsen en het groen. Omdat het gaat om een globaal eindbestemmingsplan is nu nog niet precies te zien waar welke bebouwing komt en waar de wegen exact komen te liggen. Maar we willen wel duidelijk maken welke sfeer de nieuwe wijk krijgt en wat de achterliggende gedachte is bij het verder ontwikkelen van de wijk.