Verloop van proces rondom herinrichting Kalksheuvel

9 juli 2015 – eerste bewoners avond 

Op donderdag 9 juli gingen wij in gesprek met bewoners en andere geïnteresseerden om een blik vooruit te werpen en te praten over de toekomst van buurtschap Kalksheuvel. Bekijk de presentatie informatieavond herinrichting Kalksheuvel - donderdag 9 juli (6.9 MB). De opkomst en betrokkenheid was groot, er waren veel vragen opmerkingen en ideeën. 

Een aantal bewoners van Kalksheuvel heeft aangegeven dat zij graag actief betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen. Zij helpen ook graag bij het vormgeven van het proces. Deze groep wil zich inzetten als wijkvertegenwoordiger en op deze manier een brug slaan tussen de gemeente, partners en bewoners van Kalksheuvel. 

11 november 2015 – eerste bijeenkomst met buurtvertegenwoordigers  

Op woensdagavond 11 november hebben wij samen met vertegenwoordigers uit buurtschap Kalksheuvel gebrainstormd over de het vervolg; 

  • hoe moet het proces gaan; 
  • hoe gaan we de communicatie opzetten, etc.

Tijdens dit overleg zijn ook de rollen bepaald. Buurtvertegenwoordigers zetten in samenwerking met de gemeente het proces op. Zij denken mee over de manier waarop het herinrichtingsplan gedragen wordt door zoveel mogelijk bewoners. Dit doen zij door wensen en belangen op te halen bij hun buurtgenoten. De gemeente is tijdens het proces ondersteunend. Wij denken mee en toetsen wat de mogelijkheden zijn. Het is niet de bedoeling dat de gemeente een herinrichtingsvoorstel maakt waarmee ingestemd moet worden, tenzij daar expliciet om gevraagd wordt. 

23 december 2015 

De gemeente en vertegenwoordigers uit buurtschap Kalksheuvel bekijken samen welke tekeningen nodig zijn om de wensen van buurtbewoners op kenbaar te maken. Tijdens dit overleg is afgesproken dat na carnaval een vervolg informatieavond gehouden wordt voor de gehele buurt. Deze informatieavond geeft duidelijkheid over de manier waarop buurtbewoners hun wensen en belangen kenbaar kunnen maken.

20 april 2016 – inhoud enveloppe bepalen 

Ieder huishouden in de buurt Kalksheuvel krijgt een pakket thuis met tekeningen en begeleidende informatie. Op woensdagavond 20 april hebben vertegenwoordigers uit de buurt samen met de gemeente geïnventariseerd welke informatie in deze enveloppe moet zitten. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier aangeven wat hun wensen en belangen zijn. Tijdens dit overleg zijn ook de data vastgelegd van de verspreiding, inlevering en inventarisatie van deze enveloppe. 

25 mei 2016 – informatieavond over inhoud enveloppe  

In het proces is gezamenlijk besloten, om eerst een informatieavond te houden, voordat de enveloppen worden verstuurd. Op deze avond hebben twee onafhankelijke communicatiespecialisten de inhoud van de nog-te-ontvangen-enveloppe aan de bewoners toegelicht. Op de tekeningen in de enveloppe kunnen  zij hun wensen en belangen met betrekking tot de herinrichting kenbaar maken. 40 bewoners waren aanwezig bij de informatieavond over de inhoud van de enveloppe. 

27 mei 2016 – enveloppe met inhoud verspreid 

130 huishoudens en 35 eigenaren van panden in Kalksheuvel hebben de enveloppe met overzichtstekeningen en begeleidende uitleg ontvangen. Zij hadden tot 10 juni de tijd om deze ingevuld in te leveren. 

15 juni 2016 – sorteren 

Op 15 juni opende wethouder Herman van Wanrooij de stembus met alle ingekomen reacties. In totaal zijn er 49 enveloppen ingeleverd, maar meerdere bewoners hadden gezamenlijk hun wensen kenbaar gemaakt. Totaal gezien zijn er 60 individuele reacties. De gemeente gaat alle reacties sorteren, maar nog niet filteren op haalbaarheid. In een later stadium wordt bekeken of alle opmerkingen inpasbaar zijn.

Vervolg: nadat alle reacties zijn gesorteerd, bekijken wij samen met de buurtvertegenwoordigers de haalbaarheid en inpasbaarheid van alle opmerkingen. Ook welke varianten uitgewerkt kunnen worden in een of meerdere schetsontwerpen. Het streven is om dit jaar nog de eerste schetsontwerpen te presenteren aan alle buurtbewoners en pandeigenaren van Kalksheuvel.

31 mei 2017 – avond met drie schetsontwerpen  

Een 60-tal bewoners waren aanwezig op deze informatieavond, geleid door Pamela van den Berg. Na een korte terugblik gaf verkeersdeskundige Bram Louwers een toelichting op de verkeersmodellen. Vervolgens nam landschapsarchitect Bert Voeten het woord, om 3 schetsmatige ontwerpen toe te lichten. Daarna konden de bewoners hun voorkeur uitspreken, voor een van de 3 ontwerpen.

Vervolg: de resultaten van deze avond worden met het de wethouder besproken. De wethouder zal met het projectteam bespreken wat de vervolgstap in het ontwerp proces zal worden.

13 juni 2018 – bewonersavond

Deze bewonersavond bij Helicon is een vervolg op de informatieavond van 31 mei 2017. 

De avond werd geleid door Pamela van den Berg. 
Landschapsarchitect Bert Voeten van Plancompagnons nam het woord, om de 2 schetsmatige ontwerpen toe te lichten. Daarna konden de bewoners hun voorkeur uitspreken, voor een van de 2 ontwerpen. De resultaten van deze avond worden met het de wethouder besproken. De wethouder zal met het projectteam bespreken wat de vervolgstap in het ontwerp proces zal worden.    

Het laatste nieuws over Kalksheuvel