Princenlant

In het gebied Princenlant (voorheen Haagakker) is ruimte ontstaan voor herinrichting doordat het zwembad en de sporthal een nieuwe locatie hebben gekregen. Het restaurant, de school, de sporthal en het zwembad zijn gesloopt en er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Hurks Bouw en Vastgoed. Het project Princenlant wordt gebouwd door Hurks in opdracht van Woonstichting St Joseph.

Groene karakter

Als basis voor de herinrichting wordt de stedenbouwkundige visie 'Haagakker' gebruikt. Het groene karakter van het gebied is als belangrijkste eigenschap naar voren gekomen.

Verschillende fases

Het plan Princenlant is een bijzonder woonproject in het hart van Boxtel dat in verschillende fases wordt opgeleverd:

  • Fase 1 'De Rechter' (2008)
  • Fase 2 'De Regent' (2009)
  • Fase 3 'Het Princenhof' (2012)

Met de aanleg van het groen in het laatste kwartaal van 2012 is fase 3 van Princenlant 'Het Princenhof' tot een einde gekomen. Ook is het openbare gebied rondom De Rechter, De Regent en Het Princenhof definitief aangelegd. Het fietspad Maastrichtsestaat haar definitieve plaats gekregen en hiermee is het nog prettiger fietsen van Oost naar het Centrum en omgekeerd.

Vervolg?

Ontwikkelaar Hurks buigt zich momenteel over de mogelijke ontwikkelingen van de laatste twee fases (4 en 5) binnen Princenlant. Het gebied tussen flat 7 (Leeuw) en de Beneluxlaan is al vrij, maar de huidige situatie in de woningmarkt maakt dat het ontwikkelen zeer moeizaam verloopt. In het voorjaar van 2013 zal dit braakliggende terrein worden ingezaaid.

Aan de zuidelijke kant van Het Princenhof staat de basisschool De Hobbendonken. In afwachting op verplaatsing van deze school is ontwikkelaar Hurks bezig met het opstellen van een haalbare ontwikkeling. Deze ontwikkeling verloopt echter door de huidige woningmarkt ook zeer moeizaam.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten