Herinrichting kruising Roderweg - Barrierweg

Meer informatie

In het najaar van 2018 starten we met het herinrichten van de kruising Roderweg-Barrierweg. Hierbij wordt de bocht aangepast zodat doorgaand verkeer, dat buiten Liempde moet zijn, om het centrum heen wordt geleid in plaats van er doorheen. 

In 2016 is het gebied rondom de Keefheuvel in het centrum van Liempde opnieuw ingericht. De kruising Roderweg-Barrierweg viel toen buiten deze werkzaamheden. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld waardoor de kruising nu wel aangepakt kan worden. 

In december 2017 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan omwonenden en overige geïnteresseerden en in april 2018 het definitief ontwerp.

Inmiddels is de technische voorbereiding om het project te kunnen uitvoeren in volle gang. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk starten worden omwonenden en andere belanghebbenden via diverse media hierover geïnformeerd.

'Doorgaande' bocht

In de huidige situatie loopt de Barrierweg in een rechte lijn richting het Raadhuisplein. Hierdoor is doorgaand verkeer eerder geneigd om door het centrum te rijden.

In plaats van een kruising gaan we een doorgaande bocht Roderweg-Barrierweg aanleggen, zodat doorgaand verkeer gestimuleerd wordt om om het centrum heen te rijden.

Klik om te vergrotenHuidige beleving kruising Roderweg-BarrierwegHuidige beleving kruising Roderweg-Barrierweg
Klik om te vergrotenToekomstige beleving kruising Roderweg-BarrierwegToekomstige beleving kruising Roderweg-Barrierweg

Aanpassing stoep Roderweg

De kwaliteit van de stoepen aan de Roderweg laat op dit moment te wensen over. In samenwerking met Rolstoelvriendelijk Liempde is er een plan opgesteld om Liempde ook voor oudere inwoners goed begaanbaar te maken.

De Roderweg is een van de locaties in het plan van Rolstoelvriendelijk Liempde. Het voetpad komt daar terug aan de noordzijde (rechterkant) van de Roderweg. Bestaande bomen moeten wijken voor het voetpad.

Aan de zuidzijde van de Roderweg worden de bestaande bomen mede op verzoek van de bewoners vervangen door andere passende bomen met een onderbegroeiing. Bij de keus voor die bomen spelen de wortelopdruk en grootte een rol. 

Vragen

Heeft u vragen stuurt u dan een e-mail naar info@sppill.nl.