Jeugdhulp

Dringend hulp of advies nodig?

Bij crisissituaties

Bij kindermishandeling of huiselijk geweld

 • Bel Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
 • Veilig Thuis

Andere belangrijke instanties

Loket WegWijs

Centrum voor Jeugd en Gezin

GGD Hart voor Brabant

MEE (bij leven met een beperking)

 • (073) 640 17 00 
 • MEE

Novadic Kentron (verslavingszorg)

Halt (alles rond jeugdcriminaliteit)

 • (088) 115 35 00 
 • Halt

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. In deze wet is alle zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geregeld. In Noordoost-Brabant werken 16 gemeenten samen om de jeugdhulp in deze regio gezamenlijk in te kopen.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor:

 • jeugd- en opvoedhulp
 • geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ)
 • zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking
 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • aanpak van kindermishandeling

Waar kunt u terecht in de gemeente Boxtel?

Voor vragen kunt u terecht bij het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). Het BJG biedt ondersteuning bij vragen en problemen rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen/ jeugdigen. Hierbij staat het gezin centraal.

Samen met het gezin en het sociaal netwerk (zoals familie, vrienden, buren) zoekt het BJG naar een passende oplossing voor de hulpvraag van het gezin. Het uitgangspunt hierbij is ‘licht waar het kan, zwaar waar nodig’. Telefoonnummer (0411) 65 59 57 en e-mailadres cjg@boxtel.nl.

Voor wie?

Jeugdhulp is er voor jeugdigen tot 18 jaar. Het Basisteam Jeugd en Gezin regelt de toegang tot de jeugdhulp. Jongeren van 18 tot 23 jaar kunnen met vragen voor ondersteuning ook terecht bij het BJG.

Aanvullende informatie rondom jeugdhulp

In de folder Jeugdhulp (2.1 MB) leest u meer over de procedures rondom jeugdhulp. In de folder Basisteam Jeugd en Gezin (1.7 MB) (BJG) krijgt u uitleg over wat het BJG is en welke taken het BJG oppakt.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wanneer er langdurige dag-en-nacht toezicht en verzorging nodig is, valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om zorg rondom een meervoudige handicap, psychische problemen of intensieve medische zorg of verpleging. Deze zorg wordt geregeld en betaald vanuit de Wet langdurige zorg. 

Het laatste nieuws over jeugdhulp