Jeugdzorg gemeentelijke taak

Meer voor Jeugd en Gezin

Informatiefolders Rijksoverheid

Voor de jeugd

De gemeente zorgt voor de uitvoering van de Jeugdwet. In deze wet is alle zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geregeld, behalve als er langdurige dag en nacht toezicht en verzorging nodig is. Het gaat om zorg rondom een meervoudige handicap, psychische problemen of intensieve medische zorg of verpleging. Deze zorg wordt geregeld en betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

In Noordoost-Brabant werken 16 gemeenten samen om de jeugdhulp in onze regio in te richten.

Hoe heeft Boxtel de jeugdhulp ingericht?

Er is een basisteam Jeugd gevormd van jeugdhulpverleners, samen met het team dat al in het Centrum voor Jeugd en Gezin werkte. Het team is uitgebreid met mensen die verstand van en ervaring hebben met hulpvragen rondom jeugd, die de gemeente erbij gaat krijgen. De medewerker van dit team gaat met het gezin in gesprek om na te gaan wat er aan de hand is. Misschien is een gezin met wat tips of met wat hulp van de omgeving al geholpen. Zijn er ernstiger dingen aan de hand, dan is er mogelijk meer (professionele) zorg nodig.

Om te bepalen welke zorg nodig is, kan het basisteam advies vragen aan bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog. De gemeente koopt dan die zorg in, samen met de gemeenten in Noordoost-Brabant. Uiteraard zorgen we ervoor dat iedereen de ondersteuning krijgt die noodzakelijk is.

Het laatste nieuws over jeugdzorg