Participatiewet

Heeft u vragen?

  • Telefonisch spreekuur casemanagers werk & inkomen: elke werkdag van 9.00-12.30 uur
    T: (0411) 65 53 21
    E: mo@boxtel.nl 
  • Vragen over toeslagen? Bel de Belastingdienst: 0800 - 0543

Meer informatie

Het is de bedoeling dat er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een reguliere baan krijgen. De gemeente zorgt voor integrale toegang tot ondersteuning van de mensen die onder de participatiewet vallen. Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk heeft.

Als u een uitkering ontvangt moet u wijzigingen in gezinssamenstelling, adres, verblijf in het buitenland, vermogen en inkomen doorgeven met het Wijzigingsformulier Participatiewet IOAW IOAZ (319 KB).

De totale inkomsten in een maand geeft u op in het inkomstenformulier.

In de Informatiemap “Informatie uitkering Participatiewet, IOAW en IOAZ” (1.5 MB) vindt u informatie over diverse aspecten die belangrijk zijn als u uitkering ontvangt.

Werkmakelaar

Ilse Vousten is werkmakelaar voor de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren. Zij zorgt dat werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers in de drie gemeenten met elkaar in contact komen.

De werkmakelaar is in de eerste plaats een vraagbaak voor werkgevers. De regelgeving rondom het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is vaak complex. Vandaar dat extra ondersteuning voor werkgevers nodig is.

Heeft u vragen voor werkmakelaar Ilse Vousten? Neem dan contact met haar op via 06 - 17 55 61 13 of i.vousten@wsd-groep.nl

Werkgeversservicepunt

Binnen Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSPNOB) werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Eén van de belangrijkste opgaven is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan regulier werk te helpen. In totaal gaat het om 125.000 extra banen in 2026 in de marktsector, het onderwijs en bij de overheid. Het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant is opgericht om deze baanafspraak uit te voeren. 

Persoonlijk dossier Mijn Inkomen

U ontvangt een uitkering via de gemeente. U kunt uw persoonlijke dossier bekijken via Mijn Inkomen. In uw dossier vindt u onder andere:

  • uw uitkeringsspecificatie
  • betalingsdata
  • opbouw vakantiegeld
  • jaaropgaven

Direct naar Mijn Inkomen