Kinderen

In Nederland en dus ook in onze gemeente bestaat nog altijd armoede, ook in gezinnen met kinderen. We willen dat deze kinderen kunnen samenspelen en leren. Daarom hebben we verschillende regelingen en werken we samen met andere organisaties. 

Sporten of een dagje uit

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u een aanvraag doen bij het Welzijnsfonds. Met een bijdrage uit het Welzijnsfonds kunt u bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging betalen. Het fonds is ook bedoeld voor de aanschaf van sportkleding. U kunt de bijdrage ook besteden aan een dagje uit.

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op een bedrag van 287 euro per jaar. U kunt een aanvraag indienen bij WegWijs. 

Computer en school 

Scholieren kunnen niet zonder computer. Een computer kan te duur zijn. Ouders met een kind tussen de 8 en 18 jaar op het basis- of voortgezet onderwijs, die een computer niet zelf kunnen betalen, kunnen bijzon­dere bijstand aanvragen bij WegWijs. De hoogte van uw inkomen en vermogen zijn van belang of u aanspraak kunt maken op deze regeling. 

Fiets

Een fiets is een onmisbaar vervoermiddel. Helaas is het voor mensen met een laag inkomen niet altijd mogelijk om een fiets te kopen. Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor een fiets, neem dan contact op met Stichting Leergeldop telefoonnummer 06 – 4865 8836. Zij biedt ondersteuning aan alle inwoners van de gemeente Boxtel. 

Uitstapje met school?

Een school organiseert regelmatig uitstapjes. Als u moet rondkomen van een laag inkomen, zijn dit vaak kosten die u niet kunt betalen. Stichting Leergeld biedt financiële ondersteuning. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met Stichting Leergeld op telefoonnummer 06 – 4865 8836. Zij biedt ondersteuning aan alle inwoners van de gemeente Boxtel. 

Kinderopvang 

Aan kinderopvang zijn kosten verbonden. U heeft meestal recht op een tegemoetkoming in deze kosten. Kinderopvangtoeslag wordt in alle gevallen uitgekeerd door de Belasting­dienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

In sommige situaties kunt u van uw gemeente een aanvulling krijgen op de toeslag van de Belastingdienst of zelfs een volledige vergoeding. Inkomen en vermogen zijn mede bepalend voor deze regeling. WegWijs kan u hierover verder informeren. 

Kindgebonden Budget

Kinderen hebben veel nodig: kleding, eten en drinken en een keer nieuw speelgoed. Als u weinig te besteden heeft, kunt u in aanmerking komen voor het Kindgebonden Budget. Deze regeling is bedoeld voor de kosten van onder­houd van uw kind(eren) tot 18 jaar en wordt betaald door de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

Daar­naast krijgen ouders voor elk kind kinderbijslag. Die wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank.