Sociaal Wijkteam

St. Ursula, het centrum voor zorg, welzijn en cultuur

In St. Ursula werken verschillende partners samen op het gebied van zorg, welzijn en cultuur.

Volg ons via social media!

Maakt u gebruik van social media? Via Facebook en Twitter houden wij u ook op de hoogte van het laatste nieuws. 
Meer over gemeente Boxtel en social media

Klik om te vergroten

Nederland verandert en de zorg in Boxtel verandert mee!

In Boxtel is een Sociaal Wijkteam (SWT). Voorlopig werkt het team alleen nog in de wijk Boxtel-Oost. Het SWT biedt ondersteuning op het gebied van wonen, zorg financiën en werk. Het team levert samen met u ideeën een bijdrage aan de wijk. Het SWT is er voor u en werkt samen met organisaties, instellingen en vrijwilligers in Boxtel. Een vraag voor het team? Stuur een e-mail naar swt@boxtel.nl

Wie zitten er in het Sociaal Wijkteam?

Het Sociaal Wijkteam (SWT) bestaat uit een aantal professionals met ieder een specialisatie vanuit het eigen vakgebied. Het SWT heeft directe contacten met het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) en staat in verbinding met de wijk door duidelijk zichtbaar en herkenbaar te zijn. In het SWT zitten de volgende professionals:

 • Een medewerker van Loket WegWijs die de vraag achter de vraag kan achterhalen.
 • Een maatschappelijk werker die maatschappelijke en psychosociale problemen kan aanpakken.
 • Een wijkverpleegkundige die contact heeft met wijkbewoners met een zorgbehoefte in combinatie met een sociale problematiek. 
 • Een onafhankelijk cliënt ondersteuner (MEE)
 • Een Sociaal Werker zoals een medewerker van ContourdeTwern die bekend is met ouderen, vrijwilligers en/of mantelzorgers. 
 • Een Medewerker BJG -  “de Verbindingsofficier” die de schakel vormt tussen het SWT, het BTJ en de wijken.
 • Expert op afroep. Denk bijvoorbeeld aan medewerker van Openbare Ruimte, Cello, La Salle, BTJ, woonconsulent, GGD bemoeizorg of de wijkagent.

Indien nodig kunnen we iemand op afroep invliegen of kunnen we een ring van andere deskundigen om het team heen formeren. Bijvoorbeeld een jongerenwerker bij overlast jeugd, een woonconsulent bij een renovatiewijk, een casemanager Werk voor arbeidsparticipatie of een wijkagent in samenwerking met een medewerker Openbare Ruimte als de veiligheid in het geding is.

Wat doet het Sociaal Wijkteam?

Met het SWT willen wij inwoners helpen te participeren en hen ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren en de wijkbewoners activeren. Dat doet het SWT door:

 1. Het ondersteunen van bewoners bij kwesties op alle leefgebieden die ze niet zelf of met behulp van het sociale netwerk kunnen oplossen.
 2. Het snel, licht en gericht én in samenhang oppakken van problemen.
 3. Het aanspreekpunt en een ‘gezicht’ te zijn in de wijk.
 4. Het bieden van een toegankelijke plek: St. Ursula,  waar alle inwoners in de wijk met al hun vragen op het gebied van ondersteuning van 0 t/m 99+ jaar terecht kunnen. 
 5. Het leveren van maatwerk op het gebied van informatie, advies en ondersteuning.
 6. Het bevorderen van de participatie van bewoners, sociale hamenhang en onderlinge hulp in buurt of wijk.
 7. Het versterken van de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van inwoners.

  Het laatste nieuws over het Sociaal Wijkteam