Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meer over de Wmo

Informatiefolders Rijksoverheid

Documenten

Wmo beleid

Zorgaanbieders

  • Lijst zorgaanbieders 2017 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. En dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De Wet zorgt ervoor dat iedereen de hulp en ondersteuning krijgt die hij of zij daarbij nodig heeft. 

Zorg en ondersteuning in 2017

Ook in 2017 blijft de gemeente u ondersteunen op het gebied van zorg en ondersteuning. We kijken samen met u naar wat u nog wel kan en waar u (tijdelijk) hulp bij nodig heeft. 

Heeft u een PGB?

Voor vragen over uw persoonsgebonden budget neemt u contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Telefoonnummer: (030) 264 82 00. 

Informatie over vergoedingen

Door uw ziekte of handicap heeft u vaak te maken met extra kosten. De website
www.meerkosten.nl geeft tips over mogelijkheden om hiervoor een tegemoetkoming of vergoeding te ontvangen.

Meer informatie

Lees via deze pagina ook meer over:

  • Leen een rolstoel - vanaf 1 januari 2013 kunnen inwoners van de gemeenten Boxtel en Haaren gebruik maken van rolstoeluitleen

Het laatste nieuws over de Wmo/AWBZ