Hulp bij het huishouden


Meer informatie

  • Hulp bij het huishouden in 2017
  • Loket WegWijs helpt als het gaat om zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning.
  • Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning op het gebied van wonen, zorg financiën en werk.
  • Hoe verandert mijn zorg? - website Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, legt uit welke rechten je hebt bij de overgang naar de nieuwe zorg.

Informatiefolders Rijksoverheid

Hoe zorgen zorgaanbieders en gemeente samen voor Boxtel?

Vanaf 1 januari 2015 werken we volgens een nieuwe werkwijze voor de hulp bij het huishouden. 

Waarom een nieuwe werkwijze?

Gemeenten zijn flink gekort op het budget voor de Huishoudelijke Hulp (HH). Die korting is 40% maar in de praktijk valt dat iets lager uit, dat is afhankelijk van de overgehevelde budgetten voor de nieuwe taken. Helder is dat er is veel minder geld beschikbaar is. Dat heeft ertoe geleid dat een fors deel van de Nederlandse gemeenten ervoor kiezen om de hulp bij het huishouden af te schaffen. De gemeenten Haaren, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Vught hebben ervoor gekozen om de hulp bij het huishouden opnieuw in te kopen. En is er gekozen voor een andere werkwijze, de resultaatgerichte budgetfinanciering.

Resultaatgerichte budgetfinanciering

Net als de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeenten in Brabant Noordoost is er gekozen voor resultaatgerichte budgetfinanciering. Met twee aanbieders is een contract afgesloten: TZorg en Zorggroep Elde. De aanbieders krijgen een budget per klant per vier weken uitbetaald. De gemeente geeft een “toegangsbeschikking” af aan een inwoner als hij/zij ondersteund moet worden in het huishouden. Vervolgens bepaalt de aanbieder wat er gedaan wordt en hoeveel tijd zij ondersteunen om een schoon en leefbaar huis te hebben. De afspraken worden opgenomen in het ondersteuningsplan.

Invulling nieuwe werkwijze op maat

Het verstrekken van een voorziening is niet langer een vanzelfsprekendheid. Gekeken wordt welke andere oplossingen mogelijk zijn. Wat kan iemand zelf nog en waarbij kan de omgeving (familie, buren, vrienden en/of kennissen) misschien helpen? Zijn er geen mensen die kunnen helpen? Dan helpt de gemeente het sociaal netwerk te versterken. Meer dan ooit hebben we iedereen nodig om ‘samen te zorgen voor Boxtel.’ Op deze manier blijft onze zorg betaalbaar. Inwoners die toch ondersteuning van de gemeente nodig hebben, krijgen dat.

Samen zorgen we voor Boxtel!

De gemeente en de aanbieders staan achter de nieuwe werkwijze en voelen zich samen verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat mensen zelfredzaam zijn en kunnen participeren. De overgang is lastig voor de inwoners en hun mantelzorgers. En ook voor de hulpen die al jaren bij de klanten over de vloer komen en nu op een andere manier moeten werken. Dat begrijpen we. Aan de andere zijn we blij dat we de hulp bij het huishouden op deze manier kunnen blijven bieden. En we hebben het vertrouwen dat door deze werkwijze geen mensen in een vervuild huis hoeven te leven. De gemeente en de aanbieders hebben regelmatig overleg om situaties te bespreken. En om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om bij te dragen aan zelfredzaamheid en participatie. Ons doel is dat alle partijen uiteindelijk tevreden zijn over de ondersteuning die ze krijgen van zowel de zorgaanbieder als de mensen om hen heen.

Einde Huishoudelijke Hulp Toeslag

De Huishoudelijke Hulp Toeslag bestaat niet meer sinds 1 januari 2017. Er komt in 2017 wel een nieuwe regeling. Heeft u in 2016 gebruik gemaakt van Huishoudelijke Hulp Toeslag? Dan geldt voor u een overgangsregeling. Tot 1 juli 2017 kunt u gebruik maken van de huishoudelijke hulp binnen de Wmo. U betaalt in dat geval een eigen bedrage.

Hoogte eigen bijdrage

Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Het CAK int deze bijdrage elke vier weken. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is? Gebruik dan de rekenhulp op de website www.hetcak.nl. De eigen bijdrage is aan een maximum gebonden. Daarnaast betaalt u voor een uur huishoudelijke hulp maximaal €14,00. 

Het laatste nieuws over hulp bij het huishouden