Woon Wijs: ondersteuning voor iedere 55-plusser

Woon Wijs helpt 55-plussers bij grote en kleine vragen in het leven. Ook mantelzorgers, familieleden of kennissen van mensen in deze leeftijdscategorie kunnen informatie inwinnen rondom Woon Wijs. 

Projecten

Onder de paraplu van Woon Wijs komen vier projecten aan bod:

 • Blijvend thuis in eigen huis 
  Doel: het geven van adviezen om de eigen woning aan te passen en te verbeteren.

 • Houvast
  Doel: vroegtijdig signaleren van allerlei problemen zoals dementie bij thuiswonende ouderen.

 • Beter een goeie buur(t)..
  Doel: eenzaamheid onder ouderen in de gemeente Boxtel verlichten.

 • Voorkom vallen
  Dit project loopt parallel met ‘Blijvend thuis in eigen huis’. Doel: veiligheid in en rondom de woning centraal stellen. Daarnaast is er aandacht voor valpreventie en voorlichting over medicijngebruik.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Woon Wijs. U belt hiervoor met (0411) 65 58 99.