Lindenlust

Op woensdag 1 juli 2020 heeft de gemeente Boxtel een anterieure overeenkomst met projectontwikkelaar Dura Vermeer ondertekend over het woningbouwproject Langen Linden op de plek van het voormalige zorgcomplex Lindenlust. Het college van de gemeente Boxtel heeft het bestemmingsplan voor het woningbouwproject vrijgegeven om ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan Lindenlust te Boxtel maakt de realisatie van circa 72 woningen mogelijk.