18 november 2020: gemeenteraadsverkiezingen

Vanaf 1 januari 2021 houdt de gemeente Haaren op te bestaan. De gemeente wordt dan heringedeeld. Het dorp Esch maakt vanaf 1 januari 2021 deel uit van de gemeente Boxtel. Bij zo’n gemeentelijke herindeling horen nieuwe verkiezingen. Op 18 november 2020 zijn er in Boxtel dan ook vervroegde verkiezingen voor de gemeenteraad. De leden van de gemeenteraad nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over woningbouw, het aanleggen van straten en fietspaden, jeugdhulp en  hoe hoog de gemeentelijke belastingen zijn.

De herindelingsverkiezingen zijn anderhalf jaar eerder  dan de gemeenteraadsverkiezingen in andere gemeenten. Daarom zit de gemeenteraad die we op 18 november kiezen ook anderhalf jaar langer dan de gebruikelijke vier jaar, namelijk tot 2026.