33 sollicitanten op burgemeestersvacature Boxtel

Op de burgemeestersvacature in de gemeente Boxtel hebben 33 mensen gesolliciteerd. Dit heeft de commissaris van de Koning zojuist bekend gemaakt.

In totaal reageerden 13 vrouwen en 20 mannen op de vacature. Van de 33 sollicitanten zijn er 21 (oud-)burgemeester, (oud-)wethouder of afkomstig uit de overige overheden of politiek. 12 sollicitanten zijn afkomstig uit de particuliere sector of vrije beroepen. Vaak combineren laatstgenoemde sollicitanten hun beroep of functie met politiek bestuurlijke nevenfuncties.

Procedure

Burgemeester van Boxtel zijn is een uitdagende en een belangrijke functie. Aan de benoeming van een burgemeester gaat daarom een uitgebreide procedure vooraf, die wordt geleid door de commissaris van de Koning. De gemeenteraad speelt daarbij ook een belangrijke rol. Onder andere bij het opstellen van de profielschets van de burgemeester, maar ook bij het vervolg van de procedure. Die gaat nu als volgt verder:
1. De vertrouwenscommissie bekijkt alle sollicitaties. Samen met de commissaris van de Koning maakt de commissie een selectie van geschikte kandidaten.
2. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten en geeft hierna advies aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad beslist in een besloten raadsvergadering over het advies van de vertrouwenscommissie.
4. Direct na deze vergadering maakt de gemeenteraad bekend welke kandidaat voor benoeming wordt voorgedragen.

De benoeming van de nieuwe burgemeester van Boxtel gebeurt door de Kroon: de Koning en de verantwoordelijke minister. In dit geval is dat de minister van Binnenlandse Zaken. Na gemiddeld 6 maanden wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd en door de commissaris van de Koning beëdigd. Burgemeesters worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar.

Waarnemer

Boxtel is op zoek naar een nieuwe burgemeester omdat Mark Buijs burgemeester in Oosterhout is geworden. Fons Naterop is waarnemend burgemeester in Boxtel tot de benoeming van de nieuwe burgemeester.