Aangepaste agenda raadsavond 1 juli 2020

De op deze avond geplande beeldvorming over PHS (Project Hoogfrequent Spoor) komt te vervallen en wordt verzet naar een later moment. Daarvoor in de plaats wordt op 1 juli een bijeenkomst georganiseerd over Vion in relatie tot het coronavirus. Bekijk de stukken voor de raadsavond van woensdag 1 juli

Kijk op 1 juli live mee via: https://kijkopdestream.nl/boxtel/