Afstemmings­afspraken ouderen ondertekend

PERSBERICHT - De gemeente Boxtel en de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel (SOWiB) trekken samen op om het verschil te maken voor de ouderen in de gemeente. Dinsdag 6 juli werd de volgende stap in de samenwerking gezet. Wethouder Wim van der Zanden en de leden van de werkgroep ondertekenden samen het document met de onderling gemaakte afstemmingsafspraken. 

Samenwerking

“Met het ondertekenen van deze afspraken willen we duidelijk maken dat beide partijen op basis van onderling vertrouwen willen samenwerken”, zegt wethouder Van der Zanden. ‘We gaan ons inzetten voor het ontwikkelen van ouderenbeleid in Boxtel en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende acties.” De beleidsnotitie ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’ wordt op 20 juli als richtinggevend en dynamisch document door de gemeenteraad van Boxtel vastgesteld. De notitie wordt gezien als de basis van de opgestarte samenwerking. 
 

Gezamenlijke agenda

Een aantal afspraken die worden benoemd in het document gaan over elkaar en de buitenwacht infomeren over lopende en geplande activiteiten. Er is een driemaandelijks afstemmingsoverleg tussen de wethouder en SOWiB. Verder wordt er één gezamenlijke agenda voor 2021 vastgesteld en onderhouden. Van der Zanden: “Het belang van een goed ouderenbeleid wordt nu onderkend, met name gezien de demografische opbouw van Boxtel. Daar gaan we samen met SOWiB mee aan de slag.” In december 2021 wordt, op basis van een evaluatie, in gezamenlijkheid besloten over het voortzetten van deze afspraken.