BALANS en Combinatie95 verkennen verbreding coalitie

BALANS en Combinatie95 werken hard aan de contouren voor de koers van een nieuwe coalitie voor Boxtel. Ook is gekeken naar partijen die programmatisch en qua profilering het beste daarbij aansluiten.

Verkenning verbreding coalitie

De onderhandelende partijen zijn het erover eens dat binnen de politieke context van Boxtel, INbox de partij kan zijn die de samenwerking het beste kan versterken. Partijleider Fred van Nistelrooij heeft aangegeven om met een positieve grondhouding te willen verkennen of INbox een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van een bredere coalitie.