Beginspraak leidt tot parkje aan de Dommel

Drie jaar geleden initieerde wethouder Eric van den Broek samen met wijkmakelaar Werner van der Velden een zogenaamde ‘beginspraak’-procedure. Dit betekent dat er met een leeg blad gestart wordt en samen met de bewoners een plan uitwerken. Aanleiding was het idee voor een tweede skateramp, zoals die ook in Oost is gerealiseerd. Uit het overleg met bewoners kwam naar voren dat er hele andere invulling van het veld gewenst was, namelijk een groene ontmoetingsplek.

Er ligt een prachtig ontwerp voor een parkje aan de Dommel

Dit komt door het overleg met de groep buurtbewoners. Als het vergunningentraject voorspoedig verloopt, kunnen we eind van dit jaar starten met de aanleg. Het huidige grasveld aan de Van der Voortweg wordt straks een parkje met een nieuwe padenstructuur, bankjes, grote kleurrijke plantvakken en er wordt een stukje Dommeloever afgegraven waar ook een vlonder bedacht is.

De buurtbewoners hebben samen met de gemeente gewerkt aan een ontwerp

In de eerste helft van dit jaar zijn er in het Baanderherencollege drie bijeenkomsten geweest, waar betrokken buurtbewoners en de gemeente een nieuw ontwerp hebben gemaakt. Van niets naar iets heel moois! Alleen de kaders lagen vast, de verdere invulling komt vooral vanuit de inbreng van de buurtbewoners. ‘Een prachtig voorbeeld van ‘beginspraak’, in dit geval hoe we samen met inwoners tot invulling van een openbaar gebied kunnen komen’, geeft wethouder Eric van den Broek aan. 

Enkele andere ‘highlights’ uit het plan:

  • Er komen sporttoestellen;
  • Er komen twee lichtmasten bij;
  • Hondentoilet wordt verplaatst en wordt kleiner;
  • Het kunstwerk de Geliefden komt in het park (stond voorheen 50 meter terug richting centrum);
  • De huidige bomen blijven behouden en er komen knotwilgen bij;
  • Er komt een jeu de boulesveldje op het veld aan de andere kant van de Van der Voortweg (tegenover café d’n Boer).
  • Het park krijgt via de brug een verbinding met de nieuwe wandeltuin van Liduina, waardoor een prachtig ommetje ontstaat.