Begroting en Dekkingsplan 2020 beschikbaar

De begroting 2020 en het bijbehorende dekkingsplan zijn aangeboden aan de gemeenteraad. Van de begroting is ook dit jaar weer een online versie beschikbaar. In de begroting laten we als gemeente zien wat we komende jaren willen gaan doen en hoeveel geld dat kost.

De begroting is opgedeeld in 5 thema's

Die noemen we programma’s. Elk programma heeft twee onderdelen. De producten en diensten die de gemeente levert voor dat onderdeel en grootschalige projecten die erbij horen.

Bij het programma Duurzaamheid horen bijvoorbeeld de volgende producten en diensten:

  • Klimaatadaptatie en energietransitie
  • Plattelandsvernieuwing
  • Afval
  • Riolering
  • Milieu

Daarnaast is er extra uitleg over het grote projecten Regionale Energie Strategie (RES) en GreenTech.

Op 29 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting. Meer informatie over de begroting