Besluiten van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Boxtel heeft in de raadsvergadering van 5 oktober 2021, met een uitloop naar 6 oktober 2021, verschillende besluiten genomen. De besluiten die de gemeenteraad neemt gaan over de voorstellen die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad doet. Maar de raad kan ook zelf iets voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad brengt je graag op de hoogte van de besluiten die zij genomen heeft. 

Wat heeft de raad besloten op 5 oktober?