Besluiten van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Boxtel heeft in de raadsvergadering van 12 september verschillende besluiten genomen. De besluiten die de gemeenteraad neemt gaan over de voorstellen die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad doet. Maar de raad kan ook iets voorleggen aan zichzelf/college. De gemeenteraad brengt je graag op de hoogte van de besluiten die zij genomen heeft. 

Waar heeft de raad over gesproken?