Besluiten van de gemeenteraad

Heb je vragen?

Neem dan contact op met de griffie.

De gemeenteraad van Boxtel heeft in de raadsvergadering van 8 november 2022 verschillende besluiten genomen. De gemeenteraad brengt je graag op de hoogte van de besluiten die zij genomen heeft. 

Waar de besluiten over gaan

De gemeenteraad neemt besluiten over de voorstellen die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad doet. Maar de raad kan ook iets voorleggen aan zichzelf/college.

Waar heeft de raad over gesproken?

Meer informatie

Op de pagina Gemeenteraad vind je meer informatie. De volgende raadsvergadering is op 20 december 2022.