Bestemmingsplan Lindenlust Boxtel

Op woensdag 1 juli 2020 heeft de gemeente Boxtel een anterieure overeenkomst met projectontwikkelaar Dura Vermeer ondertekend over het woningbouwproject Langen Linden op de plek van het voormalige zorgcomplex Lindenlust. Het college van de gemeente Boxtel heeft het bestemmingsplan voor het woningbouwproject openbaar gemaakt. Het bestemmingsplan Lindenlust te Boxtel maakt de bouw van ongeveer 72 woningen mogelijk.  

Wethouder Peter van de Wiel is blij met opnieuw goed nieuws over woningbouw: ‘Boxtel timmert hard aan de weg. Jarenlange voorbereiding begint nu zijn vruchten af te werpen. Met de ontwikkeling van Langen Linden op zorgcomplex Lindenlust komen er uiteindelijk weer 72 woningen bij, die een versterking zijn van de wijk Selissenwal’.  

Impressie Lindenlust

In het plan houden we rekening met het groene karakter van de locatie

Er blijven 23 bomen staan, waaronder 6 grote monumentale bomen. Daarnaast worden er 101 bomen op de locatie herplant. Voor de bomen die niet op de locatie behouden/herplant kunnen worden, is compensatie vastgelegd door deze buiten het plangebied in overleg te gaan herplanten. Daarnaast wordt het regenwater lokaal opgevangen, dit is goed voor de vele nieuwe bomen die op het terrein worden aangeplant. Op verschillende plekken in het plan zijn nestkasten opgehangen, dit helpt ook bij de verbetering van de biodiversiteit.  Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd in de omgeving van de nieuw te bouwen woningen. Ook worden de straatprofielen aangepast aan de nieuwe situatie. Nadrukkelijk is de Bosscheweg ontlast voor invoegend verkeer doordat dit een 50 km/h weg is.  

Het plan heeft een divers aanbod en houdt rekening met verschillende doelgroepen

Het gewenste programma heeft appartementen, (starters)rijwoningen, verschillende type twee-onder-eenkapwoningen en behoud en verkoop van de 2 bestaande poortwoningen en een aantal zorgappartementen in het bestaande karakteristieke hoofdgebouw.  
 
Op 30 juni 2020 heeft het college van de gemeente Boxtel ingestemd met de anterieure overeenkomst, zoals deze is opgesteld voor het plan Lindenlust. Na de ondertekening van deze overeenkomst staat de weg open om het bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen zodat eenieder hiervan kennis kan nemen. 
 
 Kijk voor meer informatie op: www.langen-linden.nl.