Bestemmingsplan Verbindingsweg Tongeren onherroepelijk

De Raad van State heeft vandaag bekend gemaakt dat het bestemmingsplan “Verbindingsweg Tongeren” onherroepelijk is geworden. De beroepschriften tegen dit plan zijn ongegrond verklaard. Hiermee is de procedure van één van de deelprojecten van het Maatregelenpakket PHS Boxtel helemaal afgerond.

Het plan voorziet in de aanleg van een weg tussen enerzijds de bestaande wegen Mezenlaan, Tongeren en De Hoefkens en anderzijds de nog te realiseren verbindingsweg Ladonk – Kapelweg (VLK). Met de verbindingsweg Tongeren wordt het oostelijk deel van Tongeren in de toekomst aangesloten op de VLK. De uitvoering van verbindingsweg Tongeren zal gelijktijdig met de realisatie van de VLK plaatsvinden.

Wethouder Herman van Wanrooij: “Ik ben zeer blij met dit goede resultaat en het positieve signaal dat ervan uitgaat. Mooi nieuws zo net voor de kerst!”