Biodiversiteit verbeterd door project ErvenPlus

Met het project ErvenPlus van Brabants Landschap investeerden Provincie Noord-Brabant, verschillende gemeenten, het Groene Woud samen met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis in meer biodiversiteit. De biodiversiteit is op 667 (boeren)erven verbeterd.

Gratis advies over biodiversiteit op eigen erf

Met de informatie die uit de erfscans kwam kregen zij spullen en planten om vogels en andere dieren te helpen. Zo zijn er in Boxtel 27 fruitbomen, 3 solitaire- en laanbomen, 457 meter hagen en 300 m2 struweel gepland. In totaal zijn er 127 nestkasten opgehangen. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen gerealiseerd zoals boomkoren, boompalen, steenuilvriendelijke drinkbakken, graankruidenmengels en een muizenruiter.