Boxtel heeft goede hoop op dekking voor begrotingstekort

Het college van B&W van Boxtel is druk bezig met de laatste loodjes voor de begroting van 2020-2023. Het college staat vanwege diverse tegenvallers, voornamelijk in het sociaal domein (jeugdzorg, WMO), voor de opgave om in de begroting van komend jaar een gat van maar liefst 3,5 miljoen euro te dichten. Het college heeft goede hoop in de uitwerking van een dekkingsplan een oplossing te kunnen presenteren aan de raad.

Wethouder Herman van Wanrooij (Financiën): “In Boxtel is de afgelopen maanden hard gewerkt aan deze begroting. Onze afdelingen hebben gekeken wat anders kan en waar we kunnen bezuinigen. Ook binnen het college hebben we noodzakelijke keuzes gemaakt. Daarbij hebben we het belang van de inwoners van onze gemeente voorop gesteld.

We doen wat we wettelijk gezien moeten, maar proberen ook belangrijke projecten en ambities voor de toekomst van onze gemeente te realiseren. Vooropgesteld: als je geconfronteerd wordt met zulke grote tegenvallers, waar je niets aan kunt doen, is dat verre van leuk. Maar ik ben trots op de manier waarop we met elkaar de afgelopen weken de schouders eronder gezet hebben.”

Niet vooruitlopen

Wethouder Van Wanrooij kan nog niet vooruit lopen op welke maatregelen het college precies wil nemen. “Daar praten we volgende week in het college nog over. Vervolgens gaan we verder in overleg met de gemeenteraad. Dan bespreken we ook eventuele vervolgscenario’s. Het college wil graag dat de hele raad uiteindelijk achter de gemaakte keuzes kan staan. Van Wanrooij: “We moeten keuzes maken die iedereen in onze gemeente raken. De raad vertegenwoordigt al onze inwoners. Juist daarom is breed draagvlak in de raad heel belangrijk.”

De gemeenteraad moet op 29 oktober de begroting definitief samenstellen.

Digitale begroting