Brief burgemeester Ronald van Meygaarden

Beste inwoners van de gemeente Boxtel en het dorp Esch,

Deze week staan de gemeente Boxtel en het dorp Esch in het teken van de verkiezingen. Vanaf 1 januari 2021 wordt Esch onderdeel van de gemeente Boxtel. Daarom gaan we stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Uw stem is belangrijk. De gemeenteraadsverkiezingen gaan namelijk over uw gemeente, uw dorp, uw wijk en buurt.

Sinds begin dit jaar hebben we te maken met het coronavirus. Dat maakt dat de organisatie van deze verkiezingen net even anders gaat dan normaal. Voorop staat dat de gemeente alles in het werk stelt om te zorgen dat u uw stem op een veilige manier kunt uitbrengen op 18 november. We richten de stemlokalen zo in, dat de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht kunnen worden genomen.

Kunt u niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u verkoudheidsklachten hebt zoals koorts, niezen of hoesten? Vraag dan een familielid of kennis uit de gemeente om namens u te stemmen. Hoe dat gaat, staat achterop uw stempas. Let wel op, geef nooit zomaar uw stempas aan iemand die daar om vraagt.

Brengt u een stem uit voor iemand anders? Let ook dan op. U mag voor maximaal twee andere inwoners van onze gemeente stemmen. Hier wordt extra op toegezien.

Hopelijk brengt u op 18 november 2020 uw stem uit! Of laat u iemand anders dit voor u doen. Voor nu vraag ik u dringend om u ook tijdens de verkiezingen aan de maatregelen te houden.

Met vriendelijke groet,

Ronald van Meygaarden
Burgemeester van Boxtel