Brief vanuit de gemeenteraad aan de inwoners van gemeente Boxtel

Beste inwoners van de gemeente Boxtel,

We willen allemaal het liefst zo snel mogelijk een Coronavirus vrije gemeente en een Coronavirus vrij Nederland. Een land waar we gewoon bij elkaar op bezoek kunnen, elkaar een hand kunnen geven, een knuffel geven en verhalen delen. Een Brabant waar we elkaar ontmoeten, samen eten en drinken of een mooie wandeling maken in de Kampina.

Helaas het is nog niet zo ver. Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, moeten wij ons langer aan de strenge maatregelen houden. Het is goed om te zien hoe iedereen hieraan meewerkt. Alleen samen kunnen we de verspreiding tegengaan. Alleen samen kunnen wij onze samenleving beschermen.

We gaan verspreiding tegen door in ieder geval 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Door zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden. Ook als gemeenteraad houden wij ons hieraan. Dit maakt dat wij niet op de gewone manier kunnen vergaderen. Uiteraard nemen wij onze verantwoordelijkheid en ontdekken nieuwe mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Wij vinden elkaar nu via telefoon, computers en tablets. Misschien niet altijd optimaal maar wel effectief. Het bestuurlijke werk moet immers gewoon door. Tegelijkertijd bereiden wij ons ook voor op het moment dat wij weer terug kunnen naar een normale werkelijkheid. Die werkelijkheid zal voor veel mensen straks anders zijn. Samen moeten wij dat “anders” weer vormgeven. Samen moeten wij ervoor zorgen dat iedereen weer met vertrouwen naar de toekomst kan kijken.

De inwoners van de gemeente Boxtel zorgen goed voor elkaar en daar zijn wij trots op. Extra trots zijn wij op iedereen die beroepsmatig bezig is om het Coronavirus te bestrijden. Wij kijken met bewondering hoe jullie hulp en troost bieden. Naast trots en bewondering voelen wij echter ook verdriet. Iedereen wordt momenteel door deze crisis geraakt. Maar sommigen veel meer dan de anderen. Wij zijn in gedachten vooral bij hen die extra zwaar getroffen zijn.

Wij wensen iedereen de kracht en de creativiteit om ook de komende weken aan de maatregelen vast te houden. Let op elkaar, blijf verdraagzaam naar elkaar maar bovenal, blijf gezond.

De gemeenteraad van Boxtel