Burgemeesters vragen samenleving weer veilig open te stellen

De vijf burgemeesters uit de Meierij (waaronder Boxtel) maken zich zorgen over de effecten van de coronamaatregelen in hun gemeenten. In een brief aan de voorzitter van de veiligheidsregio vragen zij in het landelijke Veiligheidsberaad hun zorgen te bespreken. Ook doen zij een dringende oproep aan de politiek om te kijken naar een evenwichtig pakket aan maatregelen. 

“In het algemeen is er een afkalvend draagvlak voor de aanpak. De negatieve neveneffecten worden langzamerhand steeds zichtbaarder. Deze staan ons inziens niet meer in verhouding tot de maatregelen. We maken ons namelijk ernstige zorgen voor het ontstaan van maatschappelijke onrust en een groeiende tweedeling in de maatschappij. Vanuit onze verantwoordelijkheid willen we koers zetten naar een verantwoord pakket aan maatregelen om de samenleving weer veilig open te stellen”, schrijven de burgemeesters.  

Lees de brief.