Campagne Buitenspelen is goed ontvangen

In maart hebben we inwoners gevraagd naar de wensen en ideeën voor de openbare speelvoorzieningen. Wij willen inwoners op deze manier betrekken bij de actualisatie van het gemeentelijk speeltuinbeleid. We hebben bijna 50 reacties gehad. Wij vinden het mooi om te horen en zien dat inwoners betrokken zijn bij dit onderwerp.

Van een kapotte wip tot nieuwe skatebaan

Er zijn verschillende reacties bij ons binnengekomen. Van kleine mankementen tot nieuwe speelruimten. De meldingen over kapotte toestellen zijn doorgegeven aan het team Wijkbeheer en worden direct verholpen. Er zijn ook meldingen binnengekomen over versleten toestellen en kleine ingrepen. In veel gevallen zijn deze door de gemeente al gesignaleerd tijdens de regelmatige inspecties. Later dit jaar worden hier vervangingen uitgevoerd. Dit betreft de speelterreinen Blauwverver/Apollopad, Zonnegolven (inmiddels uitgevoerd) en Gildenhof.

We hebben ook reacties gehad dat een terrein niet (meer) aansluit bij een groep van de kinderen in de buurt. Daarbij wordt gevraagd om aanpassing van het huidige terrein of volledig nieuwe terreinen.

Er zijn ook reacties binnengekomen die betrekking hebben op de omgeving zoals verkeersveiligheid en hondenpoep.

Wat is de volgende stap?

Sommige buurtinitiatieven zijn met onze wijkmakelaars al opgepakt. Zo zijn we al volop in gesprek met buurbewoners over speelterrein Sparrenlaene, spelaanleidingen-park Oosterhof, Meidoorngaard, skatevoorziening Bolakkerweg, Rozengaard en basketbalterrein Linnenbleker.

Wij hopen dat jullie begrijpen dat we niet direct met alle aanvragen aan de slag kunnen. We gaan alle wensen individueel onderzoeken. We zullen daarbij kijken naar verschillende punten zoals de leeftijdsopbouw van de jeugd in de omgeving, andere speelvoorzieningen in de nabije omgeving, de geschiktheid van de locatie en natuurlijk het budget en de prioriteit ten opzichte van andere verzoeken.

We willen iedereen bedanken voor de inbreng.