Campagne glasvezelaanbieders

Op dit moment zijn meerdere partijen van plan om glasvezel aan te leggen binnen de bebouwde kom van Boxtel. Eén partij heeft daarvoor onlangs een brief verstuurd naar alle inwoners van Boxtel. Ook komen zij langs de deuren. Omdat we hier als gemeente vragen over krijgen, dit bericht met wat extra informatie.

Waarom komen glasvezelpartijen (met een brief) bij jou langs?

Glasvezelpartijen hebben jouw toestemming nodig om de aansluiting in de meterkast te maken. Het gaat hierbij om commerciële partijen. De brief die onlangs is verstuurd, is niet van de gemeente en ook de mensen die hiervoor langs de deuren gaan, komen niet namens ons. 

De rol van de gemeente

De gemeente verleent de vergunning voor de aanleg van de kabels. Als de aanvraag voldoet aan onze voorwaarden, zijn wij verplicht een vergunning te verlenen. Er zijn tussen de gemeente en de partijen nog geen afspraken gemaakt. Er is ook nog geen vergunning vergeven voor de aanleg van glasvezel. Wij zijn nog in gesprek met de partijen die glasvezel willen aanleggen. De gesprekken tussen de gemeente en de glasvezelbedrijven gaan over het minimaliseren van de overlast voor inwoners. Als de vergunning verleend is en werkzaamheden van start gaan, houdt de gemeente toezicht. Het glasvezelnetwerk zelf is niet van de gemeente.

Waarom glasvezel?

Er ligt op dit moment nog geen glasvezel binnen de bebouwde kom van Boxtel. Het is geheel aan jou om te beslissen of je een glasvezelaansluiting wilt. Een aansluiting op glasvezel heeft verschillende  voordelen: 

  • glasvezel zorgt voor sneller en stabieler internet en helderdere televisie; 
  • de aanleg op glasvezel wordt nu gratis aangeboden door de commerciële partijen, maar het gebruik ervan zal in de toekomst abonnementsgeld kosten.

Het kan zijn dat meerdere partijen jou benaderen om een aansluiting te maken. Meerdere aansluitingen in de meterkast heeft als voordeel dat je uit meerdere providers kunt kiezen.

Meer informatie

Voor meer informatie over glasvezel zelf kun je terecht bij de verzender van de brief. Voor vragen over de vergunning of over toezicht, kun je bij de gemeente terecht via telefoonnummer: (0411) 65 59 11.