College niet akkoord met Fietsnotitie Boxtel

Vandaag stond een groot artikel in het Brabants Dagblad met de kop “Doorgaand fietsverkeer wordt taboe in het centrum van Boxtel”. De strekking van dit artikel klopt niet, omdat het college van Burgemeester en Wethouders de notitie heeft afgekeurd.  

Wethouder Herman van Wanrooij: “Over fietsen en met name het parkeren van de tweewielers door en in het centrum, wordt zoals het Brabants Dagblad terecht opmerkt, al jaren flink gediscussieerd in Boxtel. Ook wij vinden het als college een belangrijk onderwerp. Daarom hebben we er in de vergadering van 29 oktober jl. uitgebreid bij stilgestaan. Als college konden we ons niet vinden in deze notitie. Daarom hebben we het besluit genomen niet akkoord te gaan met de fietsnotitie. Die is nu, voorzien van onze opmerkingen teruggestuurd naar de ambtelijke organisatie”.

De notitie is verkeerd op de openbare besluitenlijst gekomen

Dit is helaas gebeurd door een interne fout. Herman van Wanrooij: “Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is inmiddels helder. We hebben maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Duidelijk is dat we deze misser en de verwarring die daardoor ontstaat, heel vervelend vinden.”

De gemeente gaat via alle beschikbare kanalen, zowel op haar website en sociale media, als via de pers, de gemaakte fout rechtzetten. De besluitenlijst is inmiddels aangepast.