De heer P.G.M. Termaat uit Boxtel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Op vrijdag 15 november 2019 werd de heer P.G.M. (Paul) Termaat uit Boxtel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Naterop reikte de versierselen uit tijdens het symposium ‘Alliantie’ van RINO Zuid.

De heer Termaat was jarenlang werkzaam als orthopedagoog, alsmede klinisch psycholoog. Binnen de vakgebieden pedagogiek en orthopedagogiek heeft hij uitzonderlijk meer gedaan dan van hem verwacht mocht worden. Vanuit zijn positie heeft hij een bijzondere bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het werk van pedagogische professionals in Noord-Brabant en ver daarbuiten. De heer Termaat heeft in dit opzicht vele initiatieven genomen. Tevens bekleedt hij bestuurlijke functies bij landelijke brancheverenigingen.

Daarnaast is de heer Termaat hoofdopleider van de opleiding tot Orthopedagoog Generalist. Binnen de opleiding en het werkveld in Zuid-Nederland, maar ook landelijk, heeft hij inhoudelijk en via de beroepsvereniging van orthopedagogen (NVO) geijverd voor ontwikkeling van het vak en de positie binnen de zorg en hulpverlening. Dit heeft er in geresulteerd dat in 2019 het beroep van orthopedagoog generalist erkend wordt in het kader van de Wet Beroepen individuele gezondheidszorg (BIG).

Zijn bestuursfuncties bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en de Federatie van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (namens het NVO) waren van groot belang voor de emancipatie en erkenning van de beroepsgroep. Net zoals het van nul af opbouwen van de opleiding tot Orthopedagoog Generalist binnen en het opleidingsinstituut.

De heer Termaat heeft daarmee een cruciale bijdrage geleverd aan verbetering van zorg en hulpverlening aan kwetsbare kinderen en verstandelijk gehandicapten