De partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing in Boxtel zijn bekend

Het Centraal Stembureau gaf op vrijdag 9 oktober 8 partijen groen licht. De volgende partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezing op 18 november 2020:
 

Nummer

Aanduiding politieke groepering

1.

BALANS

2.

Combinatie’95

3.

SP (Socialistische Partij)

4.

CDA

5.

D66

6.

INbox

7.

Partij van de Arbeid / GROENLINKS

8.

VVD

Het proces verbaal  I 4 voorgelezen tijdens de openbare zitting ligt ter inzage tot 20 oktober 2020.  

18 november 2020: gemeenteraadsverkiezingen

Vanaf 1 januari 2021 houdt de gemeente Haaren op te bestaan. De gemeente wordt dan heringedeeld. Het dorp Esch maakt vanaf 1 januari 2021 deel uit van de gemeente Boxtel. Bij zo’n gemeentelijke herindeling horen nieuwe verkiezingen. Op 18 november 2020 zijn er in Boxtel dan ook vervroegde verkiezingen voor de gemeenteraad. De leden van de gemeenteraad nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over woningbouw, het aanleggen van straten en fietspaden, jeugdhulp en  hoe hoog de gemeentelijke belastingen zijn.

De herindelingsverkiezingen zijn anderhalf jaar eerder dan de gemeenteraadsverkiezingen in andere gemeenten. Daarom zit de gemeenteraad die we op 18 november kiezen ook anderhalf jaar langer dan de gebruikelijke vier jaar, namelijk tot 2026.