Dinsdag 17 september gaat het groot asfalt onderhoud aan de Vic. V. Alphenlaan niet door

In het kader van het groot asfalt onderhoud 2019 stond het asfalteren van de Vic. V. Alphenlaan op het programma voor aanstaande dinsdag 17 september. Vorige week heeft de gemeente Boxtel een brief ontvangen van de Fietsersbond waarin wordt verzocht te kijken naar een andere inrichting van de huidige rijbaan en fietsstroken. Dit vraagt om een nadere bestudering van een mogelijk nieuwe inrichting. Dit kan ervoor zorgen dat er een nieuw ontwerp gemaakt moet worden. Hierdoor wordt de uitvoering uitgesteld naar 2020.