Eerste tender zonneparken afgesloten

De tender voor de uitgifte van 50 hectare zonneparken is afgesloten op 1 februari. Er hebben zich 9 initiatiefnemers gemeld. 

Vervolg

Uit een eerste screening van de ingediende plannen blijkt dat het aantal van 50 hectare totaal, ruimschoots is behaald. Wethouder Peter van de Wiel: ‘Het ziet het er goed uit. Door de bank genomen zijn de ingediende voorstellen goed onderbouwd en ook aan de participatie is ruim aandacht besteed. Gezien het maximum van 50 hectare zullen niet alle plannen de eindstreep halen, maar misschien wel bij de volgende tender.’ De volgende stappen zijn het toetsen op ontvankelijkheid van de plannen en de inhoudelijke beoordeling door de onafhankelijke Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel (WUBBB). De werkgroep adviseert het college over de voorkeursvolgorde. Vervolgens stelt het college de voorkeursvolgorde van de initiatieven vast en maakt deze openbaar. Dit gebeurt in het tweede kwartaal van dit jaar.