Eikenprocessierups

De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups in Boxtel is in volle gang. We zetten ook in 2021 in op preventieve en reactieve bestrijding, op meer variatie in ons bomenbestand en op het stimuleren van de aanwezigheid van natuurlijke vijanden.

Wat doen we?

We voeren in deze periode de preventieve behandeling van de eiken met een bestrijdingsmiddel uit. Het bestrijdingsmiddel werkt alleen bij rupsen en is niet gevaarlijk voor andere organismen. Waar vorig jaar veel plaagdruk was of waar we die in 2021 verwachten en op de sportparken in Boxtel bespuiten we deze of volgende week een tweede keer. We spuiten niet op plaatsen waar vlinders voorkomen die op de Rode Lijst staan. 

Wat doen we nog meer?

In 2019 zijn door bemiddeling van onze wijkmakelaars in veel eiken nestkasten voor mezen opgehangen. We hopen dat deze kasten ook nu weer in gebruik zijn. Mezen voeren hun jongen in het voorjaar met eikenprocessierupsen en helpen zo mee aan vermindering van de plaagdruk. Bij het vervangen van bomen of bij nieuwe ontwikkelingen planten we steeds vaker verschillende boomsoorten door elkaar en kiezen we minder vaak voor aanplant van (alleen maar) eiken. Hierdoor vermindert het voedselaanbod voor de rupsen en onderbreken we hun routes. Op verschillende plaatsen hebben we bloemenmengsels ingezaaid. Het gras maaien we op veel plaatsen minder vaak. Deze veranderingen zorgen voor meer bloemen in het openbaar groen. Meer bloemen betekent meer insecten, vogels en vleermuizen en dus meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen en hun vlinders.

En nu?

De ontwikkeling van de rupsen gaat door de relatief lage temperaturen niet zo snel als vorig jaar. We verwachten dat de rupsen rond 1 juni zo ver zijn ontwikkeld dat ze brandharen hebben. Als je deze brandharen aanraakt, ontstaan de bekende klachten zoals jeuk en bultjes.

Reactieve bestrijding

In de loop van juni zullen op verschillende plaatsen nesten van eikenprocessierupsen verschijnen. Als je overlast ondervindt van een nest kun je dat melden bij het Servicepunt Openbare Ruimte van de gemeente Boxtel via (0411) 65 59 44 . Per melding beoordelen we buiten of we bestrijding uitvoeren. We kijken dan naar de plaats van de overlast (druk of minder druk), de mate van overlast (één nest of tientallen nesten) en de hoogte van het nest. Een nest op een drukke wandelroute op twee meter boven de grond halen we weg, een nest bovenin een boom langs een weg waar bijna alleen auto’s rijden blijft zitten.

Eikenprocessierups in de tuin?

De gemeente bestrijdt geen eikenprocessierupsen op bomen die van particulieren zijn. De eigenaar of gebruiker van de grond is hiervoor zelf verantwoordelijk. De aannemer die voor de gemeente kan ook rupsen bestrijden in particuliere bomen. De kosten komen voor rekening van de particulier. Voor het verwijderen van rupsen of nesten in jouw eigen boom kun je na 1 juni contact opnemen met onze aannemer Arbreto via info@arbreto.nl.