Enquête mobiliteitsplan Boxtel

De gemeente Boxtel werkt aan een goede bereikbaarheid en vernieuwing van het mobiliteitsplan. Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoersplan is van 2008. De afgelopen jaren zijn er verschillende belangrijke kaders veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de samenvoeging met Esch, wijzigingen in de stikstofwetgeving en het anders denken over vervoer als gevolg van corona en de toename van elektrische fietsen en auto's. Om het nieuwe mobiliteitsplan te maken, vragen we ook jullie hulp. Vul de enquête in om Boxtel beter bereikbaar te maken.

Help mee om Boxtel beter bereikbaar te maken. Vul de enquête in

Bij het maken van het nieuwe mobiliteitsplan willen we jouw huidige inzichten en ontwikkelingen op een goede manier betrekken. Naast grote vraagstukken als maatregelen voor PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Boxtel), vinden we het belangrijk dat je als inwoner een fijne leef- en woonomgeving hebt, met kwaliteit. Niet alles kan tegelijkertijd en overal. Daarom moeten we keuzes maken. Je kunt ons daarbij helpen door mee te werken en de enquête in te vullen. Hoe meer ingevulde enquêtes wij ontvangen, hoe beter ons toekomstig beleid kan aansluiten bij de ervaringen van jou als inwoner van Boxtel. Zo maken we samen Boxtel beter bereikbaar!

Enquête invullen

Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten. De enquête staat online tot en met 7 juni. Vul de enquête in.