Fout in brieven eigen bijdrage WMO voor minima

In de afgelopen week heeft een aantal inwoners de eerste factuur ontvangen van het CAK voor de eigen bijdragen Wmo in 2020. Hierover ontvingen wij verschillende telefoontjes. Het blijkt dat de bedragen in deze brief niet bij iedereen kloppen. De gemeente heeft de netto-bedragen doorgegeven terwijl het CAK kijkt naar de bruto-inkomensgrenzen. Het kan zijn dat inwoners daardoor onterecht een eigen bijdrage moeten betalen. 

Wat doen wij?

We vinden het ontzettend vervelend dat dit verkeerd is gegaan. We hebben alsnog de juiste bedragen doorgegeven aan het CAK. Het CAK gaat nu een herberekening maken. Als u toch recht heeft op de minimaregeling ontvangt u eind november een nieuwe beschikking van het CAK. 

Wat kun je doen?

Als je vragen hebt over jouw factuur kun je bellen met het CAK of de gemeente. Je kunt er ook voor kiezen om te wachten op de tweede brief. Als je eind november geen nieuwe brief hebt ontvangen, dan moet je de factuur alsnog betalen aan het CAK. Je mag de factuur dus later betalen dan je gewend bent. Je mag hiermee wachten tot begin december.