Geef jouw mening over de woonzorgvisie

Voor de woonzorgvisie staat een enquête uit, deze blijft nog iets langer open staan, tot 27 januari. De enquête levert input voor de nieuwe Woonzorgvisie die we maken. In deze visie komt te staan welke richting gemeente Boxtel op wil met de ontwikkeling van het wonen in de gemeente. Wat voor soort woongemeente we willen zijn, welke woningen zijn daarvoor nodig? Ook geeft de visie richting aan het wonen voor senioren en inwoners waarbij ook zorg en welzijn van belang zijn om prettig te kunnen wonen. Om te horen wat jouw mening is over Wonen en Wonen met Zorg staat er een enquête uit. De enquête blijft twee weken langer openstaan dan eerder aangekondigd: tot en met 26 januari kun je de enquête online invullen op https://praatmee.boxtel.nl/projecten/woonzorgvisie

Praat mee over de woonzorgvisie

Deels is er al eerder informatie verzameld voor de Omgevingsvisie. Maar nu gaat het concreter over Wonen en over Wonen met zorg. Naast de enquête lees je meer informatie over de woonzorgvisie op onze praatmee.boxtel.nl. De enquête is in te vullen tot en met 26 januari 2023.

In de tweede helft van januari organiseren we ook twee inloopbijeenkomsten over dit onderwerp. Je bent van harte welkom in:

  • Boxtel op dinsdag 17 januari van 17.30-20.30u in De Rots
  • Liempde op maandag 23 januari van 17.30-20.30u in D'n Liempdsen Herd

Veel veranderingen voor de woningmarkt

De huidige Woonvisie komt uit 2016, sindsdien is er veel veranderd. De woningmarkt staat onder druk. De prijzen stijgen en het is moeilijk om aan geschikte woonruimte te komen. De vergrijzing, verschillende aandachtsgroepen, starters, verduurzaming van de woningvoorraad, allemaal onderwerpen waar we met de woonzorgvisie richting aan kunnen geven.

Bureau Companen begeleidt het traject, eerder dit jaar voerden zij ook het woningmarktonderzoek (tevens woonzorganalyse) uit.