Gemeente Boxtel ondersteunt de lokale culturele sector

Sinds we te maken hebben met het coronavirus ligt overal de cultuursector stil. Ook in gemeente Boxtel. Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de lokale culturele organisaties. Met dit steunpakket kan Boxtel verschillende lokale culturele instellingen helpen.

Steunpakket

Met het steunpakket kunnen gemeenten hulp bieden aan lokale culturele organisaties die het hardst geraakt worden. De steun helpt de rijke culturele infrastructuur in Nederland in stand te houden. Dit is niet alleen belangrijk voor het publiek, maar ook voor de werkgelegenheid in de sector.

Prioritering

Een aantal grote Boxtelse culturele voorzieningen loopt inkomsten mis door gemiste kaartverkoop ondanks investeringen om bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Zij zijn in Boxtel het hardst getroffen. De gemeente is regelmatig met hen in gesprek geweest. Om die redenen worden Stichting Podium Boxtel, Het Oertijdmuseum, Stichting Museum Vekemans en Musicalproductie Ob-La-Di Ob-La-Da vanuit het pakket ondersteund.

Subsidies

Sommige culturele voorzieningen hebben structurele en/of incidentele subsidie ontvangen voor activiteiten in 2020. Als ze de subsidie vorig jaar niet of gedeeltelijk hebben besteed, hoeven ze die vooralsnog niet terug te geven. Zij moeten dit wel beschrijven in hun jaargegevens en een plan van aanpak geven. Het uitgangspunt is dat de gemeente de Boxtelse culturele organisaties blijft steunen en zij de ontvangen subsidies mogen behouden.

Post Boxtels Cultuurfonds

De gemeente heeft een zogenaamde post Boxtels Cultuurfonds in haar begroting Cultuur opgenomen. Hiermee reserveert de gemeente geld voor nieuwe verzoeken van andere Boxtelse culturele instellingen. Die instellingen moeten wel aan voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Het gaat om culturele instellingen die het echt nodig hebben om door te kunnen blijven gaan. Daarbij wordt verwacht dat er een beroep wordt gedaan op het aanspreken van de eigen reserves.

Herstelplan

De gemeente heeft ook een budget gereserveerd voor een Boxtels Herstelplan Cultuur. Het doel is om in brede samenwerking met de lokale culturele voorzieningen het cultuurbezoek opnieuw aan te moedigen. Maar daarnaast ook de actieve deelname aan culturele activiteiten te stimuleren. Dit helpt bij de wederopbouw van én het versterken van de Boxtelse cultuursector.