Gemeenten Noordoost Brabant zetten belangrijke stap in Regionale Energiestrategie

Alle 16 gemeenteraden van de regio Noordoost Brabant zijn akkoord gegaan met de startnotitie voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). De RES beschrijft hoe de regio gaat bijdragen aan drie onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwek van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. De startnotitie beschrijft de stappen om te komen tot deze strategie.

De RES beschrijft hoe de regio gaat bijdragen aan drie onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord

Het Nationaal Klimaatakkoord geeft invulling aan de ambities die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Ook Nederland heeft dit akkoord getekend en heeft daarom de ambitie om de C02-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een C02-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050.

In de RES komen gemeenten van de regio Noordoost Brabant, waterschappen, provincie en Enexis samen tot een voorstel hoe ze met elkaar aan het Nationaal Klimaatakkoord kunnen bijdragen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie opwek en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord.

De RES is naast een technische uitdaging, vooral ook een maatschappelijke, financiële en ruimtelijke opgave

Daarom wordt de RES samen met verschillende partijen gemaakt. Van inwoners tot natuurorganisaties, woningbouwcorporaties en de netbeheerder.

Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren lokale duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld in lijn met de (inter)nationale klimaatafspraken. Deze doelstellingen zijn afgestemd op de lokale situatie en ambities. De RES is een kans voor gemeenten om hun eigen lokale doelstellingen te realiseren en verantwoordelijkheid te nemen voor het behalen van de gezamenlijke (noodzakelijke!) nationale klimaatdoelstelling. Regionale samenwerking is hiervoor van belang.

  De regio Noordoost Brabant heeft de opdracht voor het organiseren van het proces van de RES

  Het proces wordt aangestuurd door een bestuurlijke stuurgroep RES. Deze bestaat uit: 

  • bestuurders van de gemeenten
  • provincie
  • twee waterschappen
  • Enexis 
  • de voorzitter is Peter van de Wiel, wethouder in gemeente Boxtel, als bestuurlijk trekker voor de regio

  De stuurgroep stuurt een projectteam RES aan, waarbinnen de gemeenten, provincie, Enexis en waterschappen in werkgroepen samen aan de bouwstenen voor de RES werken.

  De regionale organisatie krijgt advies van inhoudelijke werkgroepen

  In deze werkgroepen zitten onder andere:

  • bedrijven
  • natuur - en milieuorganisaties
  • communicatie- en beleidsadviseurs van verschillende gemeentes
  • vertegenwoordigers van energiecoöperaties
  • woningcorporaties.