Gratis webinar natuurinclusief wonen op 8 december om 20.00 uur

De gemeente Boxtel doet mee aan het project Natuur in het Dorp. Een van de doelen van het project is om inwoners, architecten, bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars te informeren en enthousiasmeren over natuurinclusief wonen. Natuurinclusief wonen is een belangrijke oplossing voor de achteruitgang van biodiversiteit in de stad. Onder andere inbouwnestkasten, speciale dakpannen waar vogels in kunnen nestelen, klimplanten en daktuinen dragen bij aan een omgeving die aantrekkelijk is voor veel diersoorten.

Wanneer?

Om praktische tips over natuurinclusief wonen onder de aandacht te brengen wordt dit gratis webinar georganiseerd. Het webinar wordt online gehouden op 8 december om 20.00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Het webinar richt zich op het natuurinclusief inrichten van bestaande tuinen en woningen maar ook op nieuwbouw en intensieve renovatie.

Aanmelden

Paul van Hoof is ecoloog bij Natuurbalans en vertelt tijdens de sessie meer over natuurinclusief wonen. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen. Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze sessie. Aanmelden kan door dit formulier in te vullen.