Herindelingsverkiezing 2020 Kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Boxtel maakt het volgende bekend: Doe je als politieke partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in november? Lever dan op 5 oktober een lijst in met kandidaten.

1.

Op maandag 5 oktober 2020 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Boxtel plaatshebben. Op maandag 5 oktober 2020 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de raad van de gemeente Boxtel plaats.

2.

Op die dag kun je bij de afdeling burgerzaken bij het centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) inleveren. Het adres is Markt 1 in Boxtel

3.

De volgende formulieren neem je mee:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar (alleen van toepassing voor nieuwe partijen).

4.

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

 Meer details rondom de wettelijke voorschriften over de inlevering van kandidatenlijsten krijg je van:

Team Verkiezingen, Markt 1, 5281 AT Boxtel.

Plaat: Boxtel

Datum: maandag 07 september 2020

De voorzitter voornoemd,

R.S. van Meygaarden