Herinnering: uitnodiging inloopmoment Ontwerp Omgevingsvisie

Op 18 januari hebben we laten weten dat de ontwerp omgevingsvisie Boxtel klaar is! Lees het nieuwsbericht. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak. Van 22 januari tot en met 4 maart 2024 ligt het ontwerp omgevingsvisie samen met de omgevingseffectrapportage (OER) ter inzage.