Herinrichting Rechterstraat een stap dichterbij

Het college van B en W heeft het collegevoorstel Ontwerp Rechterstraat goedgekeurd. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad, die dinsdag 11 februari hier een besluit over neemt.

Er zijn twee wijzigingen in het huidige voorstel

In vergelijking met het plan dat oktober vorig jaar is gepresenteerd, zijn in het huidige voorstel twee wijzigingen. Het pleintje op de hoek van de Kruisstraat voor de Bruna, wordt niet helemaal opnieuw bestraat. Het maakt deel uit van de cultuurhistorische as en is een paar jaar geleden nog helemaal op de schop gegaan. De doorlopende bestrating krijgt nu als het ware een onderbreking op het snijpunt met de cultuurhistorische as. Het pleintje wordt wel voorzien van het geplande plateau, banken en bomen.

De tweede aanpassing gaat over de aanleg van een Binnendommeltje bij restaurant De Rechter. De monumentencommissie was het niet eens met de aanpassingen die aan het hek gedaan zouden worden. Dat hek blijft nu behouden.