In-gespreksavond 20 september

Aanstaande dinsdagavond 20 september vindt een In-gespreksavond voor de gemeenteraad van gemeente Boxtel plaats. Je bent van harte welkom om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

Onderwerpen op de agenda

De raad bereidt zich tijdens deze bijeenkomst voor op onderwerpen die op de agenda staan van de oordeel- en besluitvormende raadsvergadering van 4 oktober 2022. De volgende onderwerpen staan op de agenda van dinsdag 20 september:

 • Onderzoek Rekenkamercommissie Boxtel Armoedebeleid
 • Actualisatie duurzaamheidsagenda Boxtel 2022-2026
 • Besluit bindend adviesrecht omgevingsvergunningen, Besluit verplichte participatie omgevingsvergunningen en Besluit delegatie bevoegdheden omgevingsplan
 • Visie op de Bezoekerseconomie Boxtel 2022-2030
 • Verordening nadeelcompensatie
 • Jaarstukken 2021, begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 WSD
 • Zienswijze lidmaatschap van het Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten (SHPV)
 • Mandaatbesluit bommenregeling gemeente Boxtel
 • Bestemmingsplan Groenweg 7
 • Bestemmingsplan Uilenbroek 4

In-gespreksavond bestaat uit drie onderdelen

 1. Informatieve presentaties
  Korte presentatie ter verduidelijking op twee onderwerpen:
  1. Onderzoek Rekenkamercommissie Boxtel Armoedebeleid
  2. Actualisatie duurzaamheidsagenda Boxtel 2022-2026
 2. Informatiemarkt
  Raadsleden, steunfractieleden en overige belangstellenden kunnen (technische) vragen stellen over een aantal onderwerpen.
 3. Gesprekstafel
  Uitwisselen van informatie, meer podium voor inwoners en met elkaar in gesprek gaan.

Deelnemen aan de In-gespreksavond

Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de raads- en steunfractieleden. Wil je bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Je bent van harte welkom. Je hoeft je niet aan te melden.

Gebruik maken spreekrecht

Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Dat kan. Stuur uiterlijk maandag 19 september 19.30 uur een e-mail naar de griffie via griffie@boxtel.nl. Vermeld hierbij jouw naam en het onderwerp waarover je in wilt spreken. 

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met raadsgriffier Inge Smits. Dat kan telefonisch via (0411) 65 59 11 of per email via griffie@boxtel.nl

Of ben je op zoek naar